Sosyal Medya

Tedavi Yöntemleri

Tedavi ve Ameliyat

ODG‟yi de içine alan düşük gradeli glial tümörlerin tedavisi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiden oluşmaktadır. Bu inkürabıl tümörlerin yönetimi ise hala tartışmalıdır. 

Radyoterapi ve Yan Etkileri

Radyoterapi Oligodendrogliom tümörlerin tedavisinde çok önemli bir parçadır. Radyoterapi‟nin zamanlaması ve dozu tartışmalı konular arasındadır. 

Kemoterapi Tedavisi

Oligodendrogliom‟ye sahip erişkin hastalarda Kemoterapi‟ye cevap %10-60 arasındadır. Hastalığın progresyon göstermemesi, nöbet kontrolü, azalmış kortikosteroid ihtiyacı ve yaşam kalitesinin korunması